EXHIBITION

2016 JAGDA Kyoto かみがみのおさら

2011 JAGDA Charity Handkerchief

2010 JAGDA Kawara

2010 JAGDA Romance

2010 JAGDA Osaka たのしいえこめっせーじ

2009 JAGDA 365 Project

2008 JAGDA Another Japan

2007 JAGDA 切手展

2000 Design 2000

1998 JAGDA 花花花

1998 National Cultural Assets in Oita

JAGDA Exhibitions